Pod pojmem bankovní produkty jsou myšlené bankovní služby, které vám banka poskytuje. Často to jsou produkty, které nabízí jen banky, ale některé z nich nabízí i jiné subjekty. Jaké bankovní produkty vám však vaše banka může nabízet?

Continue Reading