E-learning na úrovni. Aneb, co by mělo vaše prezenční studio rozhodně podporovat

Snad už je za námi doba, kdy jsme se museli dokázat extrémně rychle adaptovat na to, že se stala taková samozřejmost, jakou je osobní kontakt spíše výsadou. V rámci takových aktivit jako je například vzdělávání školního i mimoškolního charakteru, se přitom jednalo o poměrně dost velkou překážku. A o to horší tehdy bylo, že celá řada firem ani škol nebyla na takovou eventualitu připravená.

Výhody, které ale e-learning do života přináší se tehdy ukázaly jako opravdu velké a spousta společností i škol zůstala u toho, že minimálně část svých aktivit přesouvá právě do e-learningového světa. S tím ale potřeba počítat také z toho úhlu pohledu, že na moderní e-learning již padají zcela jiné požadavky.

Prezentační studio už není jenom židle a stůl

Pokud chcete být opravdu úspěšní ve světě online vzdělávání, tak musíte pracovat opravdu na každém aspektu, který se točí nejen kolem vzdělávání jako takového, ale dokonce i kolem prostředí ve kterém probíhá. Proto je potřeba vybavit prezentační studio, které pro vás může být opravdu zásadní záležitostí. Díky tomu že se u vás budou lidé cítit lépe se domůžete dostat na zcela jinou úroveň, než byste mohli zprvu očekávat.

Kvalita softwarového prostředí

Mimo fyzického prostředí kolem vás bude do značné míry rozhodující ale také fakt, jak se bude vašim klientům pracovat se software co používáte k prezentacím. Většinou můžeme používat i taková řešení, která jsou volně k dispozici. Musíme ale myslet na to, že jednoduše narazíme na bariéry vzniklé právě jejich všeobecným zaměřením. Pro specifické videokonference je najednou potřeba mnohem více zaměřit svoje síly na to, aby i software jako takový splňoval požadavky.

Technologická kvalita je dnes naprostou povinností

Poslední věcí, na kterou nemůžeme v žádném případě nijak zapomenout, je samotná technologická kvalita. V době, kdy můžeme točit ve vysokých rozlišeních s dokonalým osvětlením, a není problém s tím, aby akustika i v domácnosti byla profesionální, již nejsou výmluvy. Proto počítejte s tím, že kvalitní e-learning s sebou ponese investice právě do techniky. A mnohdy to bude ta nejvyšší investice, která vás z celé realizace čeká.

Shlédněte také