Řešení bezpečnosti práce a plynulosti výroby pro nepřetržité provozy

V průběhu let nám přibyla celá řada zákonů a regulací, které je potřeba dodržet pro zajištění bezpečnosti práce zaměstnanců. Velkým tématem jsou v tomto směru nepřetržité provozy, kde dochází k častému střídání směn a hladký chod takového, zpravidla výrobního podniku, musí být mimo jiné zabezpečen naprosto jednoznačnými předpisy, které upravují pohyb a chování zaměstnanců. Rozvoj technologií nám ale přináší nové možnosti.

Plynulá výroba a bezpečné pracovní prostředí

Představte si typickou situaci, která ve velkých průmyslových podnicích s nepřetržitým provozem vzniká prakticky neustále. Společným jmenovatelem těchto prostor je skutečnost, že se zde pohybují jak zaměstnanci pěšky, tak je zde vysoká koncentrace manipulační techniky. V takovém prostředí je naprosto zásadní prevence pracovních úrazů. Velmi často zde totiž můžete narazit na nepřehledné úseky a neočekávané křížení manipulační techniky a chodců. V těchto situacích je potřeba zajistit:

  • Ochranu pracovníků a jejich zdraví
  • Plynulý pohyb řidičů manipulační techniky

Jedno s druhým se může velmi snadno dostat do rozporu. Řidiči manipulační techniky totiž nemusejí mít ve všech případech dobrý výhled před sebe. Navíc se může snadno stát, že někdo neočekávaně vstoupí do dráhy jízdy. Zde je velmi dobrým doplňkem bezpečnosti podlahová LED projekce. Pomocí speciálního projektoru lze promítat před manipulační techniku grafické ukazatele, které informují třeba o směru jízdy.

Nejlepší je, když nebezpečná situace vůbec nenastane

Díky uvedenému může být zaměstnanec, který by jinak zkřížil dráhu stroje, dopředu varován, ještě, než pohybující se techniku uvidí. To je samozřejmě velkým přínosem pro bezpečnost, protože nikdo nevidíme za roh. Projektory tohoto typu nabízí třeba Visap.cz a díky specializovanému sortimentu si můžete vybrat řešení přesně na míru vašim potřebám. Vždy je ideální předejít možným zraněním všemi dostupnými prostředky, a tak se aktivně vyhnout řešení nepříjemné situace v provozu.

Shlédněte také