Nebojte se vymáhat odškodnění při pracovním úrazu

Každý člověk, který si přivodí pracovní úraz, tedy úraz při plnění svých pracovních povinností, má nárok žádat za pracovní úrazy odškodnění za vzniklou újmu. Zaměstnavatelé jsou pro tyto případy pojištěni, neboť mají ze zákona povinnost uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při vzniku pracovního úrazu, nebo nemoci z povolání.

Kdo vám pomůže?

Pracovní úraz je nepříjemný nejen ze zdravotního hlediska, ale také má za následek výpadek příjmů do rodinného rozpočtu. Proto se nebojte o své právo bojovat, neboť může jít někdy i o velké finanční částky. V případech závažných následků to bývají řádově statisíce a jedná-li se o trvalé doživotní následky tak i milióny. Určitě se vám vyplatí využít odborných služeb společnosti První zdravotní poradenská s.r.o. Její pracovníci mají dostatek zkušeností a k úspěšnému vymáhání jim navíc pomáhají právníci advokátní kanceláře KLB Legal, s.r.o.

Náš tip: Sháníte jako zaměstnavatel kvalitní zdravotnické vybavení a zdravotnické oblečení? Navštivte https://www.infinitemedstyle.com, kde vás vybaví nejen fonendoskopy a stetoskopy, ale také slušivým zdravotnickým oblečením a obuví.

Co je třeba pro úspěch při vymáhání učinit?

V případě pracovního úrazu nebo potvrzení nemoci z povolání, je třeba bezodkladně jednat a žádat odškodnění pracovní úraz. Společnost Prní zdravotní poradenská radí následující postup:

1. Svůj pracovní úraz co nejdříve oznamte zaměstnavateli. Zároveň si zajistěte případné

důkazy a svědky, kteří váš úraz a jeho okolnosti potvrdí. Tak se vyhnete případným

sporům se zaměstnavatelem, který může pochybovat o spojitosti vašeho úrazu s plněním

pracovních povinností.

2. Pro pojišťovnu bude důležitý záznam o úrazu, proto trvejte na jeho vypracování.

3. Neprodleně také kontaktujte První zdravotní poradenskou s.r.o.

4. Připravte si veškerou dokumentaci, která se k úrazu vztahuje. Pokud žádné relevantní

podklady nemáte, požádejte společnost o jejich zajištění.

Důvody, proč se obrátit právě na společnost První zdravotní poradenskou

  • prvotní analýzu případu a konzultaci poskytuje společnost zdarma
  • nemusíte předem platit ani žádné zálohy
  • odměnu si společnost účtuje pouze v případě úspěšného vymožení odškodnění za pracovní úraz nebo nemoc z povolání
  • pro tuto společnost hovoří bohaté zkušenosti a spolupráce s úspěšnými advokáty.
Shlédněte také