Náhradní plnění pomáhá OZP začlenit se do pracovního procesu

Podporovat OZP (osoby se zdravotním postižením) by měl automaticky každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci. Pokud má firma více než 25 zaměstnanců, je povinná podle zákona č. 435/2004 zaměstnat minimálně jednoho člověka OZP. Některé firmy však nejsou tento zákon schopné dodržet, i v takových případech na ně legislativa myslí a nabízí i jiné možnosti, které lze různě kombinovat. Jedná se o náhradní plnění.

Náhradní plnění představuje několik možností

Náhradní plnění je ze zákona povinné. Každá společnost má na výběr ze tří možností, jak zákon dodržet. Možnosti může každá firma kombinovat, což je celkem běžná praxe.

  • Zaměstnávat OZP ve své firmě. Každá firma, která má více 25 zaměstnanců, by měla zaměstnávat minimálně jednoho OZP. To znamená, že v každé firmě by měly 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením.
  • Přispěním do státního rozpočtu. Pokud není firma schopná zaměstnávat OZP v povinném počtu, může místo odvést státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každého chybějícího OZP.
  • Nákupem produktů nebo využití služeb OZP. Náhradní plnění lze dodržet prostřednictvím odběru produktů z chráněného trhu práce.

Nesplnění náhradního plnění může být pokutováno

Pokud se firma bude náhradními plnění vyhýbat, hrozí jí postih ve výši až 1 000 000 Kč. Větším trestem však může být pro takovou společnost negativní vnímání obchodních partnerů, potencionálních zákazníků a klientů, což může mít za následek nižší zisk.

Jak takové situaci předejít?

Náhradní plnění v Praze poskytuje profesionální poradenství, semináře s odborníky, možnost odběru produktů a využívání služeb OZP, aktualizované nabídky práce pro OZP. Podrobné informace zjistíte na webu szzp.cz.

Shlédněte také