Jak vybrat vhodný finanční produkt? Poradíme vám!

Pokud chcete efektivně zhodnotit vaše finance, musíte umět rozeznat dobrou investici. V tomto článku vám s jejím rozpoznáním pomůžeme.

Chceme-li velký výnos, musíte podstoupit vyšší riziko. A umět si najít zajímavé investiční příležitosti. Důležitá je schopnost přeměnit nástroj na peníze. Mít na paměti to, jak zhodnotit peníze.

Finanční trojúhelník je podstatný a skládá se ze tří faktorů, jimiž jsou:

  • výnos

  • riziko

  • likvidita

Zejména je důležité určit si priority k tomu, abyste si vybrali finanční produkt a nebo kombinaci produktů.

Co dál?

Pokud je pro vás priorita dosahovat vyšších výnosů, budete vybírat prostředky k tomu určené. Bude-li pro vás priorita bezpečí, sáhnete po jiných produktech. Vyberete si prioritu mezi výnosem a bezpečím, půjdete zlatou střední cestou. Vhodné je také si zjistit investiční příležitosti i investice do podílových fondů.

Musíte mít představu o tom, jaké jsou nejlepší investice a především kam investovat. Zjistíte to vyplněním investičního dotazníku. Existuje otázka, která na lidech zanechá emoci. Otázka zní: Pane kliente, představte si, že na svém investičním účtu máte 5 milionů korun a během jednoho měsíce klesne tato hodnota o 40% a vy ztratíte 2 milióny korun. Jak se zachováte?

  • Přestanete investovat napořád?

  • Budete vyčkávat a po dalším propadnutí, prodáte investice?

  • Nebo vás propad neovlivní a budete riskovat nadále?

Budete-li investor vyvážený investor, můžete investovat do fondů, lze využít doplňkové penzijní spoření nebo akcie. Jakýkoliv výběr konzultujte se zkušeným finančním poradcem. Pokud jste dynamický investor, můžete své investice vložit do penzijního akcií. U akcií ale budete potřebovat alespoň základní znalost akciového trhu. V opačném případě vám garantujeme, že jen přijdete o svoje tvrdě vydřené peníze.

Shlédněte také